Oferta i cennik

Oferuję Państwu autorski projekt interdyscyplinarnych warsztatów w zakresie śpiewu solowego, emisji oraz rehabilitacji głosu. Zajęcia kierowane są do osób dla których głos jest podstawowym narzędziem pracy.

Technika wokalna w śpiewie solowym i zespołowym

WARSZTATY KIEROWANE SĄ DO
 • solistów - pokonywanie problemów techniczno-wykonawczych utworu, usprawnianie głosu, jego świadomość, koretka i trening, gwarantowane metody w skutecznym przygotowaniu partii wokalnej,
 • dyrygentów chórów - m.in. programowe rozśpiewanie chóru, praca z tekstem literackim jako droga pokonania problemów techniczno-wykonawczych w śpiewie, potencjalne problemy wokalne wynikające z zapisu nutowego i sposoby ich pokonywania, interpretacja dzieła jako suma doświadczenia i emocji dyrygenta i jego chóru,
 • członków zespołów chóralno-wokalnych,
 • kandydatów na wydziały wokalne wyższych i średnich szkół muzycznych oraz studiów aktorskich i piosenkarskich (dobór repertuaru, przygotowanie techniczno-interpretacyjne do egzaminów wstępnych),
 • studentów i uczniów wydziałów wokalnych oraz studiów piosenkarskich,
 • dzieci - rozwijanie talentu i utrwalanie prawidłowych odruchów emisyjnych poprzez zabawy z piosenką dziecięcą.

Szczegółowa problematyka zajęć indywidualnych oraz warsztatów zespołowych możliwa jest do realizacji zarówno wg załączonych propozycji tematycznych, jak i potrzeb sprecyzowanych przez zainteresowanych odbiorców.

CENNIK
DOROŚLI
 • zajęcia indywidualne (60 min - 100zł, pierwsza lekcja 50zł)
 • zajęcia zespołowe (60 min - 300zł)
DZIECI
 • zajęcia indywidualne (30 min - 60zł)
 • zajęcia grupowe (30 min - 150zł)
Ceny mogą ulegać indywidualnym uzgodnieniom projektowym. Przy wykupieniu abonamentu obejmującego 10 lekcji indywidualnych dorośli otrzymują rabat w wysokości 20%.

Emisja głosu w mowie

WARSZTATY KIEROWANE SĄ DO
 • pracowników instytucji i firm
 • nauczycieli, wykładowców, duchownych
 • aktorów, dziennikarzy, pracowników mediów
 • prawników, managerów, coachów, mówców motywacyjnych
 • polityków, urzędników, samorządowców
 • innych grup zawodowych oraz osób indywidualnych zainteresowanych podnoszeniem sprawności, kondycji, estetyki, możliwości oraz skuteczności głosu
Minimum programowe (wykłady + ćwiczenia indywidualne i zbiorowe) obejmuje:
 • indywidualną diagnozę głosu pod kątem prezentowanej emisji, jej walorów i usterek
 • usprawnienie muskulatury oddechowej, technikę prawidłowego oddechu i jego świadomą kontrolę
 • bezpieczną fonację
 • wzmocnieniem głosu w połączeniu z rezonansem głowy
 • prawidłową artykulację fonetyczną jako źródło doskonałej dykcji
 • pracę nad poprawną mową mikrofonową
 • zagadnienia higieny głosu z naciskiem na pozamedyczne przyczyny niedomogi głosowej
 • metody treningu wytrzymałości, skuteczności i sprawności głosu
Możliwe jest także dostosowanie tematyki zajęć do sprecyzowanych potrzeb i oczekiwań samych odbiorców.
CENNIK
 • zajęcia indywidualne (60 min - 100zł, pierwsza lekcja 50zł)
 • zajęcia zbiorowe (60 min - 300zł, grupa do 10 osób)
Ceny mogą podlegać indywidualnym uzgodnieniom projektowym. Przy wykupieniu abonamentu obejmującego 10 godzin zajęć indywidualnych udzielany jest rabat w wysokości 20%.

Rehabilitacja głosu

WARSZTATY KIEROWANE SĄ DO
 • osób ze stwierdzoną foniatrycznie dysfunkcją wynikającą z przyczyn pozamedycznych
 • osób z niedomogą głosową z powodu pracy w zawodzie dużego ryzyka i obciążenia dla głosu /nauczyciele, wykładowcy, prawnicy, dziennikarze, politycy, pracownicy administracji publicznej, managerowie, przedstawiciele firm i handlowcy, duchowieństwo etc.
 • osób, które odczuwają dyskomfort głosowy czy estetyczno-brzmieniowy i pragną poprawić zdrowie, kondycję oraz skuteczność i estetykę swojego głosu
Tematyka zajęć, dobór ćwiczeń i metod dydaktycznych oraz tryb zajęć [indywidualny bądź zbiorowy] będzie ustalony zależnie od wskazań lekarskich bądź indywidualnej diagnozy głosu pod kątem prezentowanej emisji i jej specyficznych potrzeb.
UWAGA: gwarantowana współpraca, diagnostyka i konsultacje medyczne u specjalistów:
 • lek. med. Andrzej Stefaniak [specjalista laryngolog] www.laryngologia.pl
 • lek. med. Anna Sosnowska [specjalista foniatra]
CENNIK
DOROŚLI
 • indywidualna rehabilitacja głosu (60 min - 150zł)
 • zbiorowa rehabilitacja głosu (60 min - 300zł, grupy wyłącznie do 5 osób)
DZIECI
 • wyłącznie indywidualna rehabilitacja głosu (30 min - 70zł)
Przy wykupieniu abonamentu obejmującego 10 godzin rehabilitacji głósu w trybie zajęć indywidualnych udzielany jest rabat w wysokości 20% (dla dorosłych) oraz 10% (dla dzieci).
Podane ceny są cenami netto*