Kilka słów o mnie

Działalność artystyczna

Jestem absolwentką studiów polonistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Wydziału Wokalno-Aktorskiego (klasa Mariana Kondelli i Marii Pawlaczyk) oraz Studium Pedagogiki Wokalnej w poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Naukę śpiewu solowego kontynuowałam podczas studiów podyplomowych w Hochschule fur Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, w klasie prof. Leopolda Spitzera. Swoją sztukę wokalną doskonaliłam także podczas wielu kursów w Polsce i za granicą, pracując pod kierunkiem takich mistrzów jak Claus Ocker, Christian Elsner, Poppy Holden oraz Zofia Janukowicz-Pobłocka.

Współpraca artystyczna

Jako solistka współpracowałam między innymi z zespołami muzyki dawnej 'Tutti e solo', 'Musica Concenta' oraz 'Collegium Musicorum Posnaniensium', a także z Filharmonią Poznańską, Zielonogórską oraz Praską, realizując partie solowe w wielkich formach wokalno-instrumentalnych, oraz prezentując recitale wokalne arii operowych, pieśni czy repertuar o charakterze monograficznym. Nie stroniłam również od klasyki jazzu; wielką satysfakcję sprawiła mi współpraca koncertowa z Waldemarem Malickim i Leszkiem Możdżerem.

Z wielkim powodzeniem wykonywałam też muzykę współczesną. Swoje utwory dedykowali mi m.in.: prof. Kazimierz Bronisław Przybylski, Lech Jankowski, Jacek Sykulski, Bernadetta Matuszczak. Występowałam na wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych, m.in. w Kassel, Wiedniu, Innsbrucku, Paryżu, Rennes oraz w Ałmaty (Kazachstan).

Bogaty dorobek artystyczny

Jestem jedną z nielicznych artystek w Polsce występującą także z akompaniamentem akordeonów; utwory, które wykonywałam z towarzyszeniem duetu Teresy i Jerzego Kaszubów, doczekały się rejestracji płytowych m.in. na CD pt."Wokół Poznańskiego Duetu Akordeonowego". Do mojego dorobku artystycznego należy zaliczyć także nagrania dla radia i telewizji oraz realizacje płytowe. Nagrałam 9 CD, wśród nich "Jewels of Polish Baroque", zarejestrowaną dla amerykańskiej wytwórni Dorian Discovery. To nagranie uzyskało w świecie szereg doskonałych recenzji [m.in. Washington Post], podkreślających każdorazowo walory estetyczne głosu oraz doskonałą technikę wokalną solistki.

Działalność pedagogiczna

Drugą ważną sferą - obok artystycznej - jest dla mnie działalność pedagogiczna. Moi wychowankowie śpiewają na najbardziej znanych scenach [Berlin, Wiedeń, Barcelona, Praga] i studiują w renomowanych ośrodkach muzycznych w Europie.

Na co dzień pracuję jako wykładowca Wydziału Teologicznego UAM,Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz jako nauczyciel śpiewu solowego i emisji głosu w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza . Ponadto kształcę wokalnie i sprawuję opiekę artystyczną nad Młodzieżowym Żeńskim Chórem Pro Vobis, który w ciągu 2 lat istnienia wyśpiewał 2 pierwsze nagrody, zarejestrował 1 płytę oraz wziął udział w kilku festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą. Wystąpił także w transmitowanym przez TV oratorium Huberta Kowalskiego o bł. Edmundzie Bojanowskim.

Największą liczbę sukcesów pedagogicznych odnotowałam w pracy z Chórem Dziewczęcym 'Skowronki', z którym związana byłam w latach 1988-2012, współtworząc wyjątkowy poziom artystyczno-wykonawczy zespołu. Wymiernym efektem tej pracy i moich kompetencji jest szereg pierwszych nagród uzyskanych przez zespół na prestiżowych, chóralnych konkursach krajowych i międzynarodowych [także nagrody specjalne za brzmienie], w tym dwukrotnie nagroda Grand Prix [Legnica 2007 i Ochryda w Macedonii 2011], pierwszy raz w historii obu festiwali przyznana zespołowi dziecięcemu.

Mój dorobek pedagogiczno-dydaktyczny obejmuje także publikacje z zakresu estetyki muzyki i pedagogiki wokalnej.

Interdyscyplinarne projekty w zakresie emisji głosu w mowie i śpiewie

Systematycznie prowadzę warsztaty chóralne dla dyrygentów m.in. jako wykładowca gościnny Narodowego Centrum Kultury [program 'Śpiewająca Polska'] oraz polskich uczelni muzycznych. Od szeregu lat realizuję autorskie, interdyscyplinarne projekty w zakresie emisji głosu w mowie i śpiewie. W kraju i za granicą prowadzę regularnie warsztaty emisji i rehabilitacji głosu.

Prowadzę też warsztaty wokalno-interpretacyjne dla solistów oraz zawodowych i amatorskich zespołów chóralnych. Środowisko chóralne obdarza mnie też szczególnym zaufaniem jako jurora licznych konkursów śpiewaczych, podkreślając moje kompetencje, obiektywizm i pozytywną motywację w ocenie zespołów.

Warsztaty rehabilitacji głosu

Spektakularne sukcesy odnotowuję także prowadząc od lat indywidualne oraz grupowe zajęcia w zakresie rehabilitacji głosu; świadczą o tym opinie specjalistów w dziedzinie laryngologii i foniatrii, którzy kierowali do mnie swoich pacjentów.